Nákup a logistika

Pracoviště Nákup a logistika je součástí účelového zařízení Provoz a služby Západočeské univerzity v Plzni.

Pracoviště zajišťuje následující činnosti:

  • vystavuje objednávky na nákup veškerého hmotného a nehmotného majetku, materiálu a služeb pro jednotlivé součásti ZČU s výjimkou těch, jejichž zajišťování patří do působnosti jiných objednacích míst;
  • provádí protokolární zařazení pořízeného majetku včetně technického zhodnocení dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) včetně přiřazování a distribuce inventárních štítků,
  • poskytuje součinnost při reklamačním řízení,
  • zajišťuje na základě požadavků jednotlivých součástí ZČU administraci veřejných zakázek (jednotlivých výzev) zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  • poskytuje stanoviska, odborná vyjádření a metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS,
  • plní uveřejňovací povinnost dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS (Věstník veřejných zakázek, Profil zadavatele, atd.),
  • zajišťuje veškeré náležitosti včetně agendy související s celním odbavením a evidencí oběhu zboží v rámci EU (hlášení Intrastatu),
  • vede centrální sklad kancelářských potřeb, čistících prostředků a hygienických potřeb, propagačních předmětů, OOPP, elektro a hutního materiálu, nářadí,
  • zajišťuje provoz centrálního skladu včetně přípravy, výdeje a rozvozu zboží podle požadavků jednotlivých součástí ZČU, sleduje a analyzuje pohyb skladových zásob,
  • v případě uzavřených rámcových dohod sleduje jejich čerpání.

 

Doporučené odkazy:

 

Metodický pokyn pro řešení reklamace zboží a služeb