Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém (DNS) je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení bežného, obecně dostupného zboží a služeb. Zavedením DNS si zadavatel zajišťuje možnost průběžných nákupů dle aktuální potřeby v rámci dané komodity. Po celou dobu trvání DNS je každému dodavateli umožněno požádat o jeho zařazení do tohoto systému.

Zavedení DNS umožňuje:

  • relativně rychlé pořízení zboží a služeb spadajících do podlimitního či nadlimitního režimu,
  • jednodušší administraci veřejné zakázky,
  • možnost uzavření smlouvy před uplynutím zákonných lhůt pro podání námitek ze strany dodavatelů,
  • řešení nákupů ad hoc,
  • menší nároky na plánování nákupů na kalendářní rok,
  • pro řešitele komfortní způsob nákupu bez nadměrné administrativy,
  • účast malých a středních podniků.

 

Informace k zadávání veřejných zakázek v DNS Vám poskytnou příslušní zaměstnanci PS-NL.