Adresa:

Západočeská univerzita v Plzni
Provoz a služby - Nákup a logistika
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň

Kontaktní e-mailnl@ps.zcu.cz

 

Růžičková Jitka UK 624 vedoucí oddělení PS-NL

Administrace veřejných zakázek v DNS

Krištofová Petra

UK  615

zpracování podkladů pro administraci DNS

Sekyrová Kateřina. Mgr.

UK  615

DNS - tiskařské služby; nábytek; SW; 

E-Spis

Sedláčková Helena

UK 612

DNS - AV technika; tonery; tiskárny/kopírky/multifunkce

Vítková Michaela

UK 612

DNS - výpočetní technika; laboratorní a měřící technika

Pešková Hana, Ing. UK 613 DNS - kancelářské potřeby; čisticí prostředky a hygienické potřeby; propagační předměty

 

Objednací místo

Parisis Kateřina, DiS.

UK 613

neinvestiční objednávky FF, FPE, FAV, FZS, UJP, PC

Gillichová Marie

UK 626

neinvestiční objednávky FPR, FEK, FDULS, SKM, PS, ŠUZ, CIV, NTC, REK (90*);

hlášení pro Intrastat;

uveřejňování objednávek v Registru smluv

Maxová Iva, Ing.

UK 626

investiční objednávky (pro všechny součásti);

neinvestiční objednávky UK;

uveřejňování objednávek v Registru smluv

Šlajchová Gabriela

(Švarcová Tereza - MD/RD)

UK 628

neinvestiční objednávky FST, FEL;

celní řízení

Černá Gabriela UK 628 administrativa pracoviště, E-Spis

Centrální sklad

Skalová Ilona

UU 010

výdej komodit: elektromateriál, hutní materiál, nářadí, CD/DVD,  ochranné osobní pracovní pomůcky včetně respirátorů/roušek;

výdej celouniverzitních propagačních předmětů (garantem jsou Vnější vztahy ZČU);

zpracování žádanek a objednávek v Magionu pro uvedené komodity

Ottová Vladislava

UU 012

výdej kancelářských potřeb;

příprava podkladů pro DNS - kancelářské potřeby, tonery včetně

zpracování žádanek a objednávek v Magionu

Jindrová Michaela

UU 013

výdej úklidových, čistících prostředků a hygienických potřeb;

příprava podkladů pro DNS včetně zpracování žádanek a objednávek v Magionu

Štika René

UU 014

zásobování a rozvoz zboží z centrálního skladu na pracoviště ZČU