1. ZÁMĚR (zadává řešitel)

 • Zadání  záměru do SEZ
 • Při zadání Vašeho záměru do SEZ se vygeneruje ID číslo, které  následně uveďte do elektronické žádanky v systému Magion

2. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRU (vyhodnocuje OPR)

 • režim Nadlimitní - řízení DNS

Pokud byl Váš záměr vyhodnocen s možností nakoupit zboží či službu prostřednictvím DNS, vyplňte tabulku (viz níže) náležící příslušné komoditě a přidejte ji jako přílohu žádanky.

Tabulky (přílohy) k jednotlivým komoditám DNS:   zde

 • AV technika
 • Výpočetní technika (počítače, notebooky, skenery, IP telefony, příslušenství apod.) - pracoviště CIV připravilo šablony pro nákup ICT - podrobnosti zde
 • Tiskárny, kopírky a multifunkce
 • Nábytek
 • Laboratorní a měřící technika
 • Propagační předměty
 • Software
 • Čistící prostředky a hygienické potřeby
 • Tonery, válce do tiskáren a kopírek
 • Kancelářské potřeby
 • Tiskové služby  -  zajišťuje Univerzitní knihovna, odd. Vydavatelství - podrobnosti zde

V případě, že výslovně v rámci tabulky neuvedete požadavek na vyhodnocení podaných nabídek na základě více hodnotících kritérií, bude hodnocení provedeno vždy na základě nejnižší nabídkové ceny. Při požadavku na hodnocení nabídek na základě více kritérií je nezbytné konkretizovat dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy.

Bližší informace ke specifikace předmětu veřejné zakázky naleznete zde.

 

3. VYSTAVENÍ ŽÁDANKY  (zadává řešitel) 

 •   žádanky se vystavují v elektronické podobě v EIS Magion dle platných interních předpisů; přílohou žádanky musí být vyplněná tabulka DNS (viz výše)

 

4. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDANKY VČETNĚ PODKLADŮ k DNS  (vyřizuje PS-NL)

 • předaná žádanka je zařazena do nejbližšího kola DNS pro danou komoditu

 

5. ADMINISTRACE VÝZEV V DNS (administruje PS-NL)

 • zadání veřejné zakázky v DNS trvá cca 4-6 týdnů (lhůta pro podání nabídek musí činit min. 10 dnů)
 • na základě požadavku řešitele lze administrovat VZ samostatně bez spojení s dalšími obdobnými nákupy; takové řízení probíhá ve většině případů pro komodity Laboratorní a měřicí  technika a SW
 • v případě potřeby upřesnit či doplnit údaje je řešitel kontaktován pracovníky PS-NL
 • vyhodnocení nabídek provádí odborné pracoviště (u výpočetní a AV techniky CIV) nebo řešitel (v případě samostatné výzvy pro jediného řešitele)
 • PS-NL po uzavření smlouvy vyzývá vybraného dodavatele k poskytnutí plnění a informuje řešitele o uzavřené smlouvě